Škola pozitívneho myslenia - fórum

Prosím přihlašte se nebo zaregistrujte.

Prosím přihlašte svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

Registrovat - Požadovaná informace
Uživatelské jméno:
Toto je pouze identifikátor pro SMF. Plné jméno s háčky a čárkami si můžeš posléze změnit v nastavení svého profilu.
Email:
Musí obsahovat platnou emailovou adresu.
Zvol heslo:
Ověř heslo:
Verifikace:
Odpoveď na prvú kontrolnu otázku si prečítajte nižšie:
Odpoveď na druhú kontrolnu otázku si prečítajte nižšie:
Odpoveď na prvú kontrolnu otázku znie:         kontrolne-otazky-su
Odpoveď na druhú kontrolnu otázku znie:       ochrana-proti-spamom
Toto diskusné fórum je moderované a platia tu nižšie uvedené pravidlá.
Dodatok upravujúci pravidlá tohto fóra

     1, Okamihom uverejnenia tohto dodatku sa toto fórum  mení z verejného na špecializované - zamerané len na oblasť pozitívnych informácií publikovaných na hlavnej stránke, a ktoré sú bližšie uvedené v bode 2.
     To preto, lebo medzi množstvom pozitívnych informácií, ktoré už môže záujemca získať z rôznych zdrojov, sa často nachádzajú zastaralé informácie, alebo aj nenápadné dezinformácie s cieľom aby ho poškodili, presne tak, ako sa aj stane, keď pozitívne informácie nesprávne chápe. Stále musíme brať do úvahy, že v súčasnosti sa vo svete nachádzajú aj osoby (i s prisluhovačmi) zamerané na moc, ktorým zrovna pozitívne mysliaci človek nevyhovuje, lebo ho už nemôžu manipulovať a vládnuť nad ním. Aby sme im aj my tu (na stránke i na fóre) nechtiac nepomáhali, a ešte neskúsených záujemcov takto nepoškodzovali, budeme sa opierať výlučne len na tie informácie, ktoré sú mnou, moderátormi, a ďalšími dôveryhodnými osobami odskúšané, že naozaj fungujú tak ako majú. Preto pokusy prezentovať iné "nami neodskúšané informácie z iných zdrojov, ciest, techník, a podobne ..." tu na fóre cez diskusiu budeme pokladať za hrubé porušenie pravidiel fóra, a s dotyčnými budeme zaobchádzať podľa bodu 7.
     Tento spôsob duchovného napredovania sme pomenovali: "Cesta do srdca (iné výrazy sú: Život zo srdca alebo Život s pomocou srdca)", a naše skúsenosti využijeme tak, že vážnym záujemcom o "Cestu do srdca" budeme poskytovať cez toto fórum odborný servis.
----------
    2. "Cesta do srdca", teda duchovné napredovanie jednotlivca sa stáva pre neho v podstate jednoduchou záležitosťou, pokiaľ má k dispozícii správne a nezastaralé informácie, spolu s odborným servisom. Také sa nachádzajú aj v štyroch knihách, a dokážu mu maximálne efektívne priniesť žiadané výsledky:
       a, Zákony pozitívneho myslenia
       b, Mentálny tréning
       c, Duchovné posolstvo
       d, Šanca na nový začiatok
     Viac o nich tu: http://www.jewel.sk/forum/index.php?topic=2818.0
----------
    3, Tieto informácie však záujemca musí nielen správne chápať, ale sa ich najmä musí naučiť vo svojom živote aj správne používať, lebo až vtedy mu prinesú žiadané výsledky. Preto diskusia na tomto fóre bude obmedzená (okrem pár výnimiek) len:
       a, na správne chápanie publikovaných informácií nachádzajúcich sa v knihách z predošlého bodu 2,
       b, a na vzájomné odovzdávanie skúseností z ich používania.
----------
    4, Aj keď sa na prvý pohľad predchádzajúce body môžu niekomu javiť ako obmedzovanie slobody prejavu, v skutočnosti to dotyčnému maximálne urýchli jeho duchovný rast spolu s dosiahnutím žiadaných výsledkov. A o tie v skutočnosti ide. A sú aj ďalším z dôvodov k tomu, aby nebola na tomto fóre umožnená diskusia o pozitívnych informáciách z iných "nami osobne neodskúšaných" zdrojov: "kníh, smerov, škôl, a podobne ....".
----------
    5, Skutočnou príčinou každého nášho problému, či sa jedná o osobný, rodinný, pracovný, zdravotný, alebo akýkoľvek iný, je naše nesúladné konanie voči Zákonom pozitívneho myslenia niekedy v našej minulosti. Preto dávať žiadateľom rady ako ich prekonať sú zbytočnou stratou času, lebo tí, keď správne pochopia každú informáciu zo Zákonov pozitívneho myslenia, sami uvidia nielen kde robili chyby, ale aj ako ich majú napraviť. Naviac takáto pomoc je nielen neúčinná, ale v skutočnosti pre žiadateľa, i pre pomáhajúceho, aj veľmi škodlivá, lebo sme mu tým zabránili, aby sa zo svojho problému poučil. Ba ešte mu nesmierne ubližujeme aj tým, že ho vedieme k lajdáckosti, nesvedomitosti a parazitovaniu na druhých presne tak, ako keď za školáka píšeme domáce úlohy. Z toho dôvodu ani "takzvané pomáhanie" už nebude prípustné.
     Jediná výnimka pri skúmaní problému dotyčného bude vtedy, keď sa on prejaví ako vážny, cieľavedomý a zodpovedný záujemca o "Cestu do srdca", a spoločné vyriešenie jeho problému mu pomôže lepšie pochopiť informácie nachádzajúce sa v spomínaných knihách z bodu 2.
----------
    6, Nikto nikoho nemôže nútiť, aby si neprečítal aj pozitívne informácie z iných zdrojov, dokonca sám to robím pre získanie širšieho rozhľadu, ako i vhodnej relaxácie. Je to vhodné najmä pre tých skúsenejších, ktorí sa už vedia vyhnúť dezinformáciám, či zastaralému infu. Ale súčasne zisťujem, že pre jeho duchovný rast to nie je až tak potrebné, lebo informácie nachádzajúce sa v knihách (viď: bod 2) v súčasnosti aj keby neboli najlepšie, aké sa z oblasti pozitívneho myslenia dajú získať, jednoznačne k špičke patria. A spolu s odborným servisom tu poskytovaným, cieľavedomému a zodpovednému záujemcovi maximálne efektívne prinesú žiadané výsledky. Nakoniec, veď práve o tie ide, inak duchovný rast stráca zmysel.
----------
    7, Za porušenie pravidiel sa dotyčný dostane do karanténnej skupiny, čo bude znamenať, že každý jeho nový príspevok prejde "prísnou cenzúrou" - teda nebude vo fóre viditeľný skôr, pokým ho neschváli moderátor. Ten, ak to uzná za vhodné, bude mať právomoc ho i vymazať, a to bez vysvetľovania. Pobyt v karanténnej skupine bude dočasný, a bude záležať len od toho, ako sa dotyčný bude v budúcnosti na fóre správať. Moderátor bude mať právomoc dať ho i do skupiny: "Nežiadúci" a jeho príspevky vymazať, a to všetko bez vysvetľovania.
----------
    8, Vážení vážni a zodpovední záujemci o "Cestu do srdca" sami sa najlepšie ochránite pred možným ublížením tak, keď každý podozrivý príspevok, ktorý má tendenciu porušiť pravidlá, nahlásite moderátorom. Alebo vo vašej reakcii naň opíšete svoje podozrenie.
----------
    9, Plánujem udržiavať túto stránku s týmto fórom v chode i naďalej, a spoločne nastoľujeme takéto prísne pravidlá s jediným cieľom, aby sme tu, prípadným vážnym záujemcom o duchovný rast, neubližovali, ale naopak im čo najefektívnejšie pomohli dosiahnuť žiadané výsledky.
     Ja osobne to vnímam ako moje splácanie dlhu životu za to, že ma nielen naučil ako sa zbaviť bolesti, trápenia a problémov všetkého druhu, ale hlavne že ma naučil ako si mám vytvoriť báječný život, ktorý žijem.
     Ak by sa nenašli záujemcovia (čo nepredpokladám), aj tak dobre, ja v tom prípade budem mať voči životu čisté svedomie, že som urobil všetko, čo som mal. A súčasne mi tak zostane viac času pre svoje ďalšie záujmy.

----------
    10, Týmto si vyhradzujeme právo urobiť v budúcnosti novú zmenu pravidiel, ak sa tá ukáže ako potrebná, či nevyhnutná.      11.   Diskutovať cez príspevky môžu len zaregistrovaní návštevníci. Súčasne len oni môžu využiť všetky jeho možnosti (Nastaviť si sledovanie vybraných tém a nechať sa tak emailom informovať o nových príspevkoch, posielať správy iným registrovaným účasníkom, a pod.).

    12.     Nepíšte žiadne hanlivé, neslušné, vulgárne, nenávistné, zastrašujúce, sexuálne orientované alebo iné materiály, ktoré nielen porušujú pravidlá tohto fóra, ale môžu i porušovať zákony. V tomto prípade budeme donútení postupovať nekompromisne podľa bodu 7.
----------
    13. Zodpovední tohto fóra sa pokúsia upraviť alebo odstrániť akýkoľvek všeobecne nežiaduci materiál tak rýchlo, ako je to len možné, je ale nemožné okamžite skontrolovať každý príspevok. Preto musíte brať na vedomie, že všetky príspevky v tomto fóre vyjadrujú pohľady a názory autorov príspevkov a nie administrátorov, moderátorov a webmajstra (okrem príspevkov od týchto ľudí), a preto za ne nemôžu byť zodpovední.
     Tým, že nahlásite nežiaduce príspevky moderátorovi,  pomôžete ich nápravu urýchliť.
----------
    14. Neurážajte ostatných členov fóra a nevyvolávajte hádky. Je to vaše právo a povinnosť mať svoj názor, ale súčasne ho nevhodným spôsobom nemôžete vnucovať ostatným. Kompromis sa dá dosiahnuť len vtedy, ak ho prejavíte slušne, bez nádychu pohŕdania, či urážania a keď sa držíte faktov. Preto sa snažte premeniť prípadné osobné konflikty s ostatnými návštevníkmi na tvorivú diskusiu a verte, že vám táto snaha prinesie viac dobra v živote, ako si teraz dokážete predstaviť. Aj v tomto prípade budeme donútení postupovať nekompromisne podľa bodu 7.

 
    15.   Príspevky píšte po slovensky alebo česky. Nutné anglické výrazy, ak je to možné, prekladajte, aby boli zrozumiteľné pre všetkých Slovákov a Čechov.
----------
   
    16.   Snažte sa ich písať gramaticky i štylisticky správne, s mäkčeňmi  i s čiarkami. Dlhšie texty rozdeľujte do odstavcov (sú tak lepšie čitateľné) a používajte vetnú interpunkciu.
----------
   17.  Text príspevkov NEPÍŠTE VEĽKÝMI PÍSMENAMI alebo nadmerne neformátujte! Tie sú, naopak, zle čitateľné a po  prekročení únosnej miery, môžu byť upravené alebo odstránené.


    18. Skôr, ako vytvoríte novú tému, popozerajte sa, či už niekto takú tému vo fóre nevytvoril, alebo či Vaša otázka už nie je (v nich, alebo v článkoch na stránkach webu) zodpovedaná. Hľadanie si môžete uľahčiť cez: Hľadať.
----------
    19.   Skôr ako vytvoríte novú tému, dobre zvážte, do ktorej kategórie, či sekcie ju zaradíte.
----------
    20.   Pri jej vytváraní si dajte trošku námahy s jej nadpisom, aby vystihoval o čom daná téma má byť. Neváhajte, pre jej názov, využiť viac ako dve slová. Nadpisy typu: Pomôžte mi!, "Ako ďalej?  a podobne, o téme nikomu nič nepovedia.
----------
    21.   V príspevku sa držte iba otvorenej témy nadpisu. Ak Vás v jej strede napadne niečo nové, radšej vytvorte novú tému. Inak to skončí tak, že 2/3 z témy sú o inom ako udáva jej názov.


Návštevnosť:
TOPlist
Od: 19.3.2006

Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 18 dotazů.